Konferencja „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

Dodane przez: | 28 sierpnia 2017

Konferencja "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych"Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, która odbędzie się w Białowieskim Parku Narodowym w dniach 7-8 września 2017 roku.

Konferencja poświęcona będzie przeglądowi wyników najnowszych badań poświęconych problemom rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Żywię nadzieję, że konferencja zgromadzi zarówno naukowców, leśników, samorządowców, przedsiębiorców jak również reprezentantów parków narodowych i krajobrazowych czy instytucji ochrony środowiska. Zaplanowane zostały sesje tematyczne oraz panele ekspertów. Jesteśmy przekonani, że prezentacje oraz dyskusje pozwolą na poszukiwanie i tworzenie dobrych praktyk.

Organizatorami konferencji są: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce oraz Instytut Kronenberga a Partnerami Organizacyjnymi: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wydział Architektury PB, Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PAN, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Białowieski Park Narodowy, Infinity Group i Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Konferencji: <a href=”http://www.tnopc.pb.edu.pl/” target=”_blank” rel=”noopener”>www.tnopc.pb.edu.pl</a>