Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej 06.06.2018

Dodane przez: | 5 kwietnia 2018

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej

6 czerwca 2018 r. podczas pierwszego dnia targów China Homelife Poland Show i China Machinex odbędzie się II Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej.

Misją Kongresu jest:

  • działanie na rzecz samorządu terytorialnego i  samorządu gospodarczego,
  • lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców, wraz z wszelkimi ułatwieniami związanymi z eksportem i importem,
  • stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy podmiotów gospodarczych  krajowych i zagranicznych,
  • stworzenie systemu informacji i promocji gospodarczej w kraju i zagranicą,
  • zwiększenie i pogłębienie współpracy z samorządem terytorialnym i administracją państwową,
  • reprezentowanie interesów przedsiębiorców we wszystkich aspektach związanych z ich działalnością gospodarczą,
  • propagowanie i dbałość o wysokie standardy działalności gospodarczej, norm etycznych w biznesie oraz upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,
  • wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi, krajowymi i zagranicznymi,
  • nawiązywanie i rozwój współpracy z zagranicznymi przedstawicielami samorządu gospodarczego.

Na Kongres zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ministrowie gospodarki z Białorusi, Czech, Ukrainy i Węgier, urzędy marszałkowskie, starostwa, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie stref ekonomicznych, ambasadorzy krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz  Chin. Organizatorzy spodziewają się udziału ponad 50  zagranicznych i ok. 70 krajowych Izb gospodarczych. Gośćmi specjalnymi będą handlowcy z Chin zainteresowani zakupem krajowych produktów począwszy od żywności poprzez urządzenia i maszyny, kosmetyki i inne. Swój udział zapowiedzieli także przedstawiciele Amerykańsko – Polskich Izb Gospodarczych.

Dodatkowych informacji udziela p. Katarzyna Kaczmarska, tel. +48 22 225 01 11 lub +48 720 909 044, e-mail: biuro@wig.waw.pl

Zainteresowanych udziałem w  targach China Homelife Show Poland prosimy o prerejestrację: http://chinahomelife.eu/formularze/akredytacja/

Na podany w formularzu adres e-mail prześlemy dodatkowe informacje.