Kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach

Dodane przez: | 2 lipca 2019

Pieniądze

Z zestawienia danych GUS wynika, że w I kwartale 2019 r. w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób poziom inwestycji wyniósł 28 120 mln PLN, tym samym okazał się o 22,9% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym odnotowano najwyższy poziom inwestycji w budynki i budowle (o 37,5%) oraz środki transportu (o 25,9%).

W okresie I-III w niemal wszystkich badanych sektorach inwestycje były wyraźnie wyższe, niż w analogicznym okresie, co może oznaczać, że Polskie przedsiębiorstwa optymistycznie oceniają popyt i stabilność warunków gospodarowania w dalszej perspektywie.

Najwyższy poziom inwestycji odnotowano w sektorze przetwórstwa przemysłowego – wyniósł 10 685 mln PLN i był o 17,9% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W sektorze tym najwyższymi inwestycjami wyróżniały się branże: produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep: 1 603 mln PLN, produkcja artykułów spożywczych: 1 317 mln PLN oraz produkcja urządzeń elektrycznych: 1 279 mln PLN. Należy zauważyć, że w ostatniej z wymienionych branż poziom inwestycji w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego był o aż 216,9% wyższy oraz, że, mimo stosunkowo niskiego poziomu inwestycji, w branży produkcji skór i wyrobów skórzanych odnotowano 208,0% wzrostu.

W sektorze obejmującym wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę poziom inwestycji osiągnął kwotę 3 790 mln PLN i był wyższy o 45,8% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spadki w poziomie inwestycji zanotowano jedynie w sektorze handlu i naprawy pojazdów samochodowych – w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego był o 2,1% niższy i osiągnął kwotę 2 879 mln PLN. Może być to wynikiem niepewności firm związanej z wprowadzanymi zmianami przepisów.

Wyniki I kwartału 2019 r. stanowią kontynuację dobrej passy inwestycji trwającej od II kwartału 2018 r., od kiedy to dynamika inwestycji w ujęciu rocznym przekraczała 10%. Oczywiście, wyniki I kwartału prezentują się wyjątkowo dobrze na tle niezbyt wysokich wypracowanych przed rokiem.

Pełny materiał do pobrania tutaj.