Migracja: marokańskie propozycje na Szczycie Unii Afrykańskiej

Dodane przez: | 1 lutego 2018

Król Mohammed VI

Uczestnicy szczytu Unii Afrykańskiej w Addis-Abebie w dniu 29 stycznia 2018, zapoznali się z Agendą do spraw migracji, zaproponowaną przez Króla Mohammeda VI, lidera tej Organizacji w kwestii polityki migracyjnej.

Premier marokańskiego rządu Saad-Eddine El Othmani przedstawił w imieniu Króla, główne założenia Agendy opartej na dwóch zasadniczych propozycjach. Pierwsza z nich dotyczy utworzenia afrykańskiego Obserwatorium do spraw migracji (OAM) z siedzibą w Maroku, i którego zadaniem będzie obserwacja i wymiana informacji pomiędzy państwami Afryki w celu ustanowienia systemu skutecznego zarządzania migracjami.
Druga propozycja sugeruje utworzenie stanowiska specjalnego Wysłannika Unii Afrykańskiej do spraw migracji, odpowiedzialnego za koordynowanie polityki migracyjnej Unii Afrykańskiej.

Przedstawione inicjatywy są wynikiem zmiany podejścia do problematyki migracji.

Król Mohammed VI stwierdza, że na zjawisko migracyjne możemy spojrzeć bez lęku kiedy odrzucimy „mity” związane z nim, a przede wszystkim tzw. mit alarmistyczny, czyli obawę przed masowym napływem migrantów. Tymczasem migranci stanowią jedynie 3,4% światowej populacji.

Marokański monarcha przypomniał, że migracja afrykańska jest przede wszystkim migracją wewnątrzkontynentalną, ponieważ 4 z 5 afrykańskich migrantów pozostaje na kontynencie. Ci ostatni stanowią tylko 14% migrantów na całym świecie. Kiedy migrantom uda się przedostać do innych państw, nie przyczyniają się do zubożenia krajów przyjmujących, ponieważ 85% uzyskanych przez nich dochodów pozostaje właśnie w tych krajach, – podkreśla Król.

Monarcha zaznacza, że migracja jest „zjawiskiem naturalnym”, który „stanowi rozwiązanie, a nie problem”. Należy więc patrzeć na zjawisko migracyjne z pozytywnej perspektywy, „promując humanistyczny sposób myślenia na temat dzielenia odpowiedzialności i solidarności”.

Maroko będzie gospodarzem Międzynarodowej Konferencji na temat Migracji oraz Forum na rzecz Migracji i Rozwoju, który odbędzie się w grudniu 2018.