Misja gospodarcza na Kubę

Dodane przez: | 19 lutego 2018

Misja gospodarcza na KubęKrajowa Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, że we współpracy z Izbą Handlową Kuby, Ambasadą RP w Hawanie oraz Ambasadą Kuby w Warszawie, organizuje Misję Gospodarczą polskich przedsiębiorców na Kubę w dniach od 24 do 28 marca 2018 r.

W ramach programu Misji przewidziane są Spotkanie Plenarne i rozmowy indywidualne przygotowane we współpracy z Kubańską Izbą Handlową, Seminarium biznesowe nt możliwości współpracy i prowadzenia działalności handlowej, spotkania handlowe z potencjalnymi partnerami a także szereg innych spotkań z administracją gospodarczą.

Czynimy starania by misji przewodniczył przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kubańska gospodarka opiera się na centralnym planowaniu i państwowej własności środków produkcji. Charakteryzuje się wyraźnym podziałem na dwa działy: zewnętrzny, relatywnie wydajny i konkurencyjny, obejmujący turystykę, produkcję dóbr luksusowych, eksport usług (głównie medycznych), wydobycie niklu i biotechnologię oraz wewnętrzny, obejmujący produkcję dóbr dystrybuowanych przez państwo wśród ludności.

Za sektory priorytetowe w kontekście przyciągnięcia kapitału zagranicznego uznano branże, w których Kuba planuje zwiększyć eksport lub produkcję na rynek krajowy w ramach substytucji importu (biotechnologia, budownictwo, turystyka, transport, przemysł wydobywczy, rolno-spożywczy i energetyka). Wśród zachęt oferowanych inwestorom znajdują się ulgi podatkowe dla spółek joint-venture, gwarancja ochrony majątku firmy, swoboda transferu zysków i dywidend za granicę oraz handlu z partnerami zagranicznymi. Ważnymi elementami polityki inwestycyjnej rządu są także: specjalna strefa ekonomiczna wokół portu Mariel, oferująca przedsiębiorcom dodatkowe preferencje oraz tzw. portfel możliwości (cartera de oportunidades), obejmujący 246 projektów opiewających na łączną kwotę 8,7 mld USD.

Na Kubie obecnie dopuszczone są trzy formy działalności zagranicznych podmiotów: firmy z kapitałem mieszanym, gdzie 50% udziałów należy do inwestora i 50% do odpowiedniej państwowej firmy kubańskiej, firmy kontraktowe, gdzie partnerzy zachowują swój dotychczasowy status prawny i firmy ze 100% udziałem kapitału zagranicznego. Poza tym, możliwa jest współpraca w oparciu o kooperację produkcyjną i kontrakty na administrowanie, stosowane głównie w hotelarstwie, przy zachowaniu własności nieruchomości przez stronę kubańską.

Do najważniejszych towarów eksportowanych przez Kubę należą surowce nieprzetworzone (ponad 30% eksportu), przede wszystkim nikiel i ropa naftowa. W dalszej kolejności znajdują się produkty chemiczne (leki i szczepionki), cukier, wyroby tytoniowe (cygara), ryby, owoce cytrusowe i kawa.

Kuba jest uzależniona od importu podstawowych dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych. Ponad 80% konsumowanej przez kraj żywności jest sprowadzane z zagranicy kosztem ponad 2,0 mld USD rocznie. Do ważnych składników kubańskiego importu zaliczyć należy paliwa, produkty przetworzone, urządzenia i maszyny transportowe, chemikalia i surowce.

W 2016 r. w Brukseli została podpisana Umowa o Dialogu Politycznym i Współpracy, która jest pierwszą umową dwustronną między UE a Kubą. Umowa zdefiniowała na nowo stosunki bilateralne między Hawaną a Unią.

UE eksportuje na Kubę głównie maszyny, wyroby przemysłu przetwórczego, urządzenia transportowe, produkty chemiczne i produkty pochodzenia zwierzęcego (zwierzęta żywe, produkty spożywcze), natomiast do najważniejszych produktów importowanych przez UE z Wyspy należą paliwa kopalne (ropa), wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, towary rolno-spożywcze, w tym owoce cytrusowe, miód i owoce morza.

Wg danych Ministerstwa Rozwoju za rok 2016 (I-XI) odnotowano wzrost eksportu polskich towarów na Kubę (6%) i spadek importu towarów kubańskich. W pierwszym półroczu polski eksport rósł bardzo szybko, ale problemy finansowe Kuby i cięcia budżetowe w II półroczu ograniczyły tempo wzrostu. W strukturze towarowej Polska eksportowała głównie zboża, mięso drobiowe, karma dla zwierząt, produkty mleczne, silniki i części do samolotów. Polska importowała głównie art. rolno-spożywcze, alkohol i tytoń. W regionie AŁiK Kuba uplasowała się w pierwszej 10. państw, do których Polska eksportuje najwięcej towarów, a per capita jest na 6. pozycji.

W zakresie współpracy gospodarczej i wymiany handlowej z Polską strona kubańska zainteresowana jest dostawami i inwestycjami m.in. w następujących sektorach:

 • urządzeń medycznych/ farmaceutycznych / kosmetycznych
 • części zamienne dla Fiatów 125p i 126 p oraz samolotów AN-2 i M-18 Dromader.
 • import nawozów sztucznych (mocznika), zboża, maszyny; agrolotnictwo;
 • technologie i urządzenia;
 • duże zapotrzebowanie na wyposażenie i sprzęt szpitalny;
 • możliwość inwestycji w budowie obiektów hotelowych;
 • przemysł chemiczny; zasoby i instalacje wodne; budownictwo.

Priorytetowymi branżami są:

 • import artykułów spożywczych, maszyn i urządzeń przetwórczych żywności;
 • środki transportu: małe samochody osobowe, średnie statki handlowe, autobusy,
 • budowa małych i średnich elektrowni gazowych, wyposażenie dla elektrowni wiatrowych i słonecznych, zielone technologie;
 • wyposażenia dla hoteli, restauracji, turystyka.

W zakresie obsługi logistycznej zapewniamy Państwu: rezerwację i wykup biletów lotniczych samolotem rejsowym na trasie: Warszawa – Hawana – Warszawa, transport lokalny, udział w spotkaniach oficjalnych, plenarnych oraz biznesowych z udziałem tłumaczy, wizę, ubezpieczenie, wydanie informatora o polskich uczestnikach misji oraz inne materiały informacyjne służące celom promocyjnym, przygotowanie materiałów nt warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rynku oraz pomoc merytoryczną na miejscu, program turystyczny, zakwaterowanie. (Koszt misji zalicza się do kosztu uzyskania przychodów).

Koszt udziału w misji jednego delegata: 9.980,- PLN netto. Koszt udziału może ulec zmianie wraz ze wzrostem ceny biletu lotniczego.

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o pilny kontakt:
Maria Nowakowska – tel: +48 22 630 97 83, fax: +48 22 828 41 99, e-mail: mnowakowska@kig.pl

Termin zgłoszeń do dnia 28 lutego 2018 r.