Niepokojące decyzje banków: wycofywanie się z promes kredytowych. Katastrofa dla inwestycji

Dodane przez: | 20 marca 2020

Pieniądze

W obliczu epidemii banki oferują swoim klientom możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych kredytów oraz rat leasingowych, a także wydłużenia okresów dostępności limitów faktoringowych.

Jednak inaczej się dzieje w realizacji inwestycyjnych promes kredytowych – następuje fala odmów tego, co wcześniej już zostało zatwierdzone. Będzie to miało katastrofalne skutki dla rozpoczętych inwestycji, przyśpieszy kryzys gospodarczy.

Otrzymujemy sygnały od przerażonych przedsiębiorców, że banki z kapitałem zagranicznym oraz jeden bank z krajowym kapitałem już podjęły decyzję dotyczącą odmowy udzielenia przyznanego kredytu.

Oznacza to, że banki nie będą oferować finansowania żadnej firmie czy spółce – aż do odwołania. Pod znakiem zapytania stoją też umowy już obowiązujące.

Skutki tej decyzji „dobiją” przedsiębiorców i inwestorów. Będą też kolejnym powodem tąpnięcia polskiej gospodarki.

red / WIG
foto: iStock