Uproszczone procedury w bankach

Dodane przez: | 19 marca 2020

Pieniądze

Nawet na pół roku można zawiesić spłatę rat w związku z sytuacją wywołaną pandemią.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, poinformował, że banki zapewnią możliwość odroczenia spłat rat kredytów. Jak to wygląda w praktyce?

SANTANDER

Bank oferuje swoim klientom możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych kredytów oraz rat leasingowych, a także wydłużenia okresów dostępności limitów faktoringowych.

– Troszczymy się o naszych klientów jako odpowiedzialny społecznie bank będziemy ich wspierać w trudnych sytuacjach i wychodzić naprzeciw potrzebom. Pracujemy nad rozwiązaniami, aby składanie wniosków odbywało się zdalnie, bez wizyty w oddziale, przy zachowaniu uproszczonych procedur. Będzie ono dostępne w ciągu kilku dni – powiedziała Ewa Krawczyk z biura prasowego.

Więcej na https://www.santander.pl/koronawirus-aktualne-informacje-banku

PKO BP

Zawieszenie może objąć całą ratę kredytu lub pożyczki, tj. zarówno część kapitałową, jak i odsetkową. Wniosek o zawieszenie spłaty nie dotyczy preferencyjnego kredytu mieszkaniowego Rodzina na Swoim (w okresie obowiązywania dopłat) i kredytu mieszkaniowego na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami BGK.

Więcej na https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/bankowosc-elektroniczna/zostanwdomu/

PKO SA

Bank Pekao S.A. ma świadomość, w jak trudnej sytuacji znalazło się wielu kredytobiorców. Mogą oni mieć kłopot ze spłatą swoich zobowiązań w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Bank wychodzi naprzeciw swoim klientom, oferując im m.in. odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych przez okres do 3 miesięcy. Automatycznie o ten sam czas zostanie wydłużony łączny okres spłaty zobowiązania. Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno umów kredytowych, jak i leasingowych oraz faktoringowych.

Więcej na https://www.pekao.com.pl/o-banku/aktualnosci/8d489689-d3e9-4332-becf-9f965c461042/uatwienia-dla-kredytobiorcow-zwiazane-z-sytuacja-epidemiczna/8d489689-d3e9-4332-becf-9f965c461042/uatwienia-dla-kredytobiorcow-zwiazane-z-sytuacja-epidemiczna.html

ALIOR

Klienci Alior Banku mogą zdecydować, czy odroczeniu będą podlegały wyłącznie raty kapitałowe czy kapitałowo-odsetkowe. W pierwszym przypadku wakacje kredytowe potrwają maksymalnie trzy miesiące, w drugim natomiast do pół roku. Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej banku. Alior Leasing wprowadza możliwość bardzo istotnego obniżenia wysokości raty leasingowej przez okres 3 miesięcy, w zgodzie z rekomendacjami rządu oraz wypracowanymi przez Związek Banków Polskich (ZBP) propozycjami dla kredytobiorców i leasingobiorców, podała spółka.

Więcej na https://www.aliorbank.pl/LP/kredyty

mBANK

mBank jako pierwszy zadeklarował wsparcie. Od poniedziałku 16 marca od godziny 16:00 umożliwia każdemu klientowi indywidualnemu oraz małym i średnim firmom odłożenie spłaty raty kapitałowej kredytu do pół roku. Dotyczy to wszystkich kredytów spłacanych w ratach, m. in. gotówkowych, hipotecznych czy firmowych, podał bank. Cała procedura odbywa się za pośrednictwem serwisu transakcyjnego banku.

Więcej na  https://www.mbank.pl/pomoc/opoznienia-splaty/

ING BANK ŚLĄSKI

Bank umożliwia zawieszenie do sześciu miesięcy spłaty rat kredytów. Z tej formy pomocy będą mogli skorzystać klienci indywidualni oraz firmy. Zawieszenie rat dotyczy kredytów konsumenckich, hipotecznych, firmowych oraz leasingu. Klientom, którzy skorzystają z zawieszenia spłat do sześciu miesięcy, bank wydłuży okres finansowania, żeby nie doprowadzić do nadmiernego zwiększania miesięcznego obciążenia. Wniosek o zawieszenie spłaty będzie można złożyć w kanałach zdalnych.

Więcej na https://www.ing.pl/o-banku/jak-dzialamy?news_id=1104186-umozliwimy-zawieszenie-splaty-rat-kredytow-i-leasingu

CREDIT AGRICOLE

Credit Agricole proponuje klientom, którzy w związku z aktualną sytuacją mają trudności ze spłatą kredytów konsumenckich, odroczenie spłaty do trzech miesięcy (data płatności wszystkich przyszłych rat zostanie przesunięta o okres odroczenia). Zespoły realizujące karencję w spłacie przyjęły uproszczony proces działania w stosunku downiosków, argumentowanych kłopotami wynikającymi z panującej epidemii.

Więcej na https://www.credit-agricole.pl/ulatwienia-dla-kredytobiorcow-malych-srednich-firm-oraz-agrobiznesu

BNP PARIBAS

Trwają prace nad wdrożeniem ułatwień dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, których celem jest złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa.

– Najpilniejsze sytuacje rozwiązujemy na bieżąco w bezpośrednich uzgodnieniach z klientami, natomiast w najbliższym czasie wdrożymy rozwiązania systemowe. Zaoferujemy klientom możliwość skorzystania z trzymiesięcznych wakacji kredytowych, o które będą mogli wnioskować zdalnie przez kanały cyfrowe, bez wychodzenia z domu. Wniosek będzie można złożyć bez dodatkowych opłat, nie będzie również potrzeby przedstawiania dodatkowych dokumentów – zapowiada Sławomir Czajkowski z biura prasowego BNP Paribas.

foto: Pixabay