Ogólnopolski Kongres „SMART CITY – założenia i perspektywy”

Dodane przez: | 18 października 2017

Ogólnopolski Kongres "SMART CITY - założenia i perspektywy"

Ogólnopolski Kongres SMART CITY – założenia i perspektywy – jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.

„SMART CITY – założenia i perspektywy”
9 listopada 2017 | Kraków

Proponowana tematyka kongresu:

 1. DEBATA OTWIERAJĄCA – Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.​
 2. SESJA PLENARNA – Nowe technologie – istotny element dynamicznego rozwoju miast.
 3. PANEL DYSKUSYJNY – Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
 4. PANEL DYSKUSYJNY Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura i transport.

Do bezpłatnego udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 • władze centralne – Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
 • władze administracji samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa
 • przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
 • władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
 • inwestorów krajowych i zagranicznych / – przedsiębiorców / media branżowe
 • organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie biznesu

Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.

Więcej informacji na stronie: www.successpoint.pl/smart-2017-krakow

Patronat Honorowy:

 • Ministerstwo Energii
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

oraz:

Prezydent Miasta Kraków, Prezydent Miasta Rzeszowa, Prezydent Miasta Katowic, Prezydent Miasta Tarnowa, Prezydent Miasta Kielc, Prezydent Miasta Nowy Sącz, Burmistrza Miasta Zakopane, Ambasada Szwecji, Ambasada Niemiec, Narodowa Agencja Poszanowanie Energii, Polski Związek Pracodawców Ochrona, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich.

Partnerzy konferencji: VOLVO Polska, MGGP AERO, GRADIS, Marlo Poland, Systemy Autobusowe.

Podczas najbliższej edycji kongresu, głos zabiorą m.in:

 • Dariusz Szwed – Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut
 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Daniel Larsson – Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie
 • Angelika Jarosławska – Wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Koordynator Programu POLSKA 3.0
 • Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
 • Andrzej Guła – Prezes, Instytut Ekonomii Środowiska
 • Włodzimierz Pomierny – Ekspert, Biuro Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Marek Mroczkowski – Starszy Konsultant, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
 • dr Krzysztof Buczkowski – socjolog, ekonomista, twórca i redaktor naczelny portalu www.multimodalny.pl
 • Łukasz Franek – Zastępca Dyrektora ds. Transportu, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
 • dr inż. Jacek Malasek – Koordynator Projektów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Małgorzata Durda – Dyrektor ds. Sprzedaży Autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o.
 • Tomasz Dowgielewicz – Marlo Poland Sp. z o.o.
 • Witold Kuźnicki – Dyrektor ds. kluczowych klientów, MGGP Aero Sp. z o.o.
 • Rafał Misztalski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny – Systemy Autobusowe Sp. z o. o.
 • Andrzej Rajkiewicz – Wiceprezes zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii i Fundacja Poszanowania Energii
 • Daniel Larsson – Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie
 • Marta Wieciech-Kumięga – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Sącz
 • Jadwiga Skrobacka – Kierownik, Koordynator GIS, Biuro Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem, Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych, Urząd Miasta Kielce
 • Jerzy Wiatr – Prezes, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie
 • Łukasz Pawlik – Zastępca Dyrektora, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl