Podsumowanie seminarium „Korzyści dla biznesu z udziału w projektach unijnych w ramach Strategii Bałtyckiej”

Dodane przez: | 17 listopada 2017

Seminarium pt. "Korzyści dla biznesu z udziału w projektach unijnych w ramach Strategii Bałtyckiej"

W dniu 8 listopada 2017 r. w Gdańsku odbyło się seminarium pt. „Korzyści dla biznesu z udziału w projektach unijnych w ramach Strategii Bałtyckiej”, którego celem była wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów dla współpracy bałtyckiej podmiotów sektora morskiego oraz realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Spotkanie, w którym uczestniczyło ok. 80 osób w tym przedstawiciele firm branży morskiej z Polski i zagranicy, zorganizowano w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” – „Let’s Communicate!” oraz Smart Blue Regions (Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020) we współpracy z partnerami: Koordynatorami Obszarów Tematycznych Żegluga i Bezpieczeństwo (PA Ship, PA Safe) i Samorządem Województwa Pomorskiego. Patronatu medialnego wydarzeniu udzielili: Radio Gdańsk oraz Dziennik Bałtycki.

Prezentacje prelegentów są dostępne pod następującymi linkami: LINK oraz LINK

Relacja w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego: https://www.balticsea-region-strategy.eu/