Program osłonowy dla firm dotkniętych skutkami koronawirusa

Dodane przez: | 13 marca 2020

Odroczenia dotyczące podatków i składek na ZUS, instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw np. tanie pożyczki i gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego, ochrona miejsc pracy dla firm zmuszonych do przestojów zawiera pakiet osłonowy dla firm w związku ze skutkami epidemii koronawirusa, zapowiedziała minister Jadwiga Emilewicz. To ważne decyzje szczególnie dla branży turystycznej, która jako pierwsza bardzo boleśnie odczuwa skutki recesji gospodarczej.

Bezodsetkowe odroczenia płatności dotyczą podatków PIT, CIT i VAT, a także składek ZUS – zapowiada Ministerstwo Rozwoju. Nowością ma być zniesienie opłaty prolongacyjnej za przesunięcie płatności. Z funduszu klęskowego firmy mają uzyskać dopłaty do kredytów. Wprowadzone zostaną też programy pomagające firmom utrzymać pracowników.

Profilaktyka w gospodarce

– Profilaktyka jest ważna, by zachować zdrowie. Podobnie ważne jest zapobieganie niepożądanym zjawiskom w gospodarce. Właśnie taką rolę odegrać ma – przygotowany przez rząd – pakiet osłonowy dla firm w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Rząd zaproponuje przedsiębiorcom przesunięcie terminu wdrożenia JPK VAT. Mają też być udostępnione tanie pożyczki i gwarancje z BGK, rozszerzone de minimis z 60 proc. do 80 proc. wartości pożyczki, a kwota do 500 tys. euro. Od należnego za 2019 roku podatku będzie można odliczyć stratę za rok 2020.

Podczas specjalnego spotkania o pomoc dla biznesu apelowała w Ministerstwie Rozwoju również branża turystyczna, transportowa i MICE.

Rząd wprowadzi też ułatwienia w split payment, przesunie z 1 kwietnia na 01 lipca 2020 roku terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy), umożliwi wcześniejsze zwroty VAT i wprowadzi ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej. Ma też nastąpić zmiana schematu pomocy publicznej, a konkretnie jej rozszerzenie dla MŚP i dużych firm. Zakres funduszu klęskowego ma zostać rozszerzony o epidemię, co umożliwi dopłaty do oprocentowania kredytów.

Ochrona i wsparcie rynku pracy

– Zaproponujemy nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Chcemy ułatwień dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie. Postulujemy skrócenie – z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15 proc. – czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Pracownicy przedsiębiorcy dotkniętego przestojem będą mogli liczyć zatem na świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

źródło: MROT
foto: Pixabay