Program promocji maszyn i urządzeń

Dodane przez: | 3 października 2018

Krajowa Izba GospodarczaKrajowa Izba Gospodarcza realizuje zarządzany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu branżowy program promocji maszyn i urządzeń, którego celem jest promocja polskiej gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe. Podstawowym celem programu jest promocja polskiego sektora maszynowego na rynkach zagranicznych.

W ramach programu promocji branży maszyn i urządzeń (poddziałanie 3.3.2. Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój), organizujemy misje przyjazdowe / Study Tours z trzech krajów: Turcji, Iranu oraz Chin.

Pierwsza Study Tour odbędzie się w dniach od 5 do 9 listopada 2018 r.; termin związany jest z odbywającymi się wówczas targami Warsaw Industry Week w Warszawie.

W misji przewidziany jest udział trzech dziennikarzy oraz sześciu biznesmenów z Turcji; dziennikarze będą reprezentować prasę branżową o zasięgu ogólnokrajowym, przedstawiciele biznesu (importerzy) reprezentują firmy zainteresowane zakupem maszyn i urządzeń sektora rolniczego.

W dniu 6 listopada 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej (Warszawa, ul. Trębacka 4) odbędzie się Seminarium Gospodarcze Polska – Turcja z przedstawicielami tureckiego biznesu i prasy oraz sesja rozmów bilateralnych.

Podczas seminarium przedstawione zostaną możliwości współpracy gospodarczej polsko – tureckiej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00. Po zakończeniu Seminarium i b2b, rozmowy będą kontynuowane podczas wizyty na Warsaw Industry Week, odbywających się na terenach PTAK EXPO (Nadarzyn).

Polska żywność jest doceniana na całym świecie. Krajowe rolnictwo to prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki. Urodzajne gleby, dobre ukształtowanie terenu i odpowiednie warunki atmosferyczne zaowocowały 60% wykorzystaniem powierzchni pod uprawy. Rosnąca koniunktura na rynku spowodowała, że popyt na maszyny rolnicze w 2017 roku był wyraźnie większy niż rok wcześniej. Wartość polskiego eksportu maszyn i urządzeń rolniczych w 2017 r. wyniósł blisko 1,2 mld euro i był o 18,4% większa w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Wzrost eksportu wynikał głównie ze zwiększenia wywozu maszyn żniwnych oraz maszyn do uprawy i przygotowania gleby. Głównym odbiorcą polskich maszyn rolniczych były Niemcy oraz Państwa WNP. Urządzenia trafiały również do Turcji, Tanzanii, Iraku, Iranu i Chin. Liczba rejestracji nowych ciągników rolniczych zwiększyła się o 22,4% w porównaniu z 2016 r. do 10,7 tys. sztuk. Sprzedaż ciężarowych przyczep rolniczych wzrosła o 57,8% do 4,7 tys. Wzrost sprzedaży nowych ciągników w 2017r. w porównaniu z 2016 r. był również obserwowany w większości krajów europejskich, np. liczba rejestracji nowych ciągników w Europie zwiększyła się o 12,8%. Od ubiegłego roku rośnie produkcja maszyn rolniczych. W porównaniu z rokiem 2016 wyprodukowano o 16,2% więcej ciągników rolniczych, o 24,6%, siewników polowych, o 21,5%, spulchniarek (źródło: dane PAIH).

Intencją programu jest jak największa promocja osiągnięć polskich przedsiębiorstw i zakładów sektora maszyn i urządzeń i temu ma służyć wizyta tureckiego biznesu w ramach Study Tour.

W związku z realizacją programu promocji polskiej branży maszyn i urządzeń rolniczych, istnieje także możliwość przyjęcia delegatów z Turcji w polskim zakładzie produkcyjnym. Prosimy o kontakt firmy zainteresowane wizytą w swoim zakładzie delegacji tureckiej – tel. +48 22 630 96 13

Będziemy także zobowiązani za wszelkie sugestie, wskazanie i uwagi co do firm, które powinny być zaproszone do udziału w Study Tours przez stronę polską.

Rejestracja uczestników Seminarium Gospodarczego Polska – Turcja on-line.