Przekazanie przewodnictwa Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego

Dodane przez: | 10 stycznia 2019

Przekazanie przewodnictwa Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego

10 stycznia 2019 r. to ważny dzień dla Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego.

Tradycją jest, że w każdym roku Forum przewodniczy inna spośród zrzeszonych izb. Dziś Warszawska Izba Gospodarcza przekazuje przewodnictwo Wschodniej Izbie Gospodarczej z Siedlec.

Uroczyste przekazanie odbędzie się w Siedlcach, przy udziale pozostałych członków Forum:

  • Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
  • Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
  • Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie
  • Ostrowska Izba Rolno-Przemysłowa
  • Płońska Izba Gospodarcza
  • Powiatowa Izba Gospodarcza w Sochaczewie
  • Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie