Przetarg na zaprojektowanie parkingu podziemnego przy ul. Chłodnej

Dodane przez: | 22 października 2018

Przetarg na zaprojektowanie parkingu podziemnego przy ul. Chłodnej

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na przygotowanie projektu miejskiego, podziemnego parkingu przy ul. Chłodnej. Dwukondygnacyjny obiekt pomieści około 230 pojazdów.

Budowa parkingu planowana jest pod boiskiem przy Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego (ul. Chłodna 36/46). Ogłoszony przetarg i lokalizacja przedsięwzięcia jest efektem przeprowadzonych przez ZTM w maju i czerwcu szerokich konsultacji społecznych. Założenia dotyczące budowy parkingu oraz proponowanych zmian były dyskutowane zarówno z mieszkańcami, jak i z biurami oraz jednostkami Urzędu m.st. Warszawy.

Zebrane uwagi zostaną uwzględnione przez projektantów.

Wjazd i wyjazd z parkingu powstaną od strony ul. Chłodnej, a wyjścia piesze – od ul. Chłodnej i Ogrodowej. Nad wjazdem do parkingu zamontowana zostanie dynamiczna tablica informująca o liczbie wolnych miejsc postojowych na różnych kondygnacjach a kierowcom poszukującym wolnych miejsc parkingowych pod ziemią będą pomagać mniejsze, interaktywne tablice informacyjne. Zaplanowano miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami a także cztery stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Przed wjazdem na teren parkingu podziemnego umieszczona będzie sygnalizacja świetlna zintegrowana z systemem ostrzegania przechodniów. Projekt ma uwzględnić również rozwiązania dotyczących odnawialnych źródeł energii – proponowane jest utworzenie zbiorników na powtórne użycie wody deszczowej oraz założenie instalacji fotowoltaicznej na dachu szkoły.

Budowa parkingu to jednocześnie całkowita przemiana szkolnego terenu. O tym, co będzie w miejscu dzisiejszego boiska, zadecydowała młodzież w czasie konsultacji społecznych. Na powierzchni znajdą się nowe boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz plac apelowy połączony z przestrzenią rekreacyjno-animatorską. Powstanie także siłownia plenerowa. Obok głównego wejścia na teren szkoły od ul. Chłodnej zbudowany zostanie stojak rowerowy wraz z zadaszeniem na 50 rowerów. Projekt uwzględni również dużo zieleni – posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy. Tzw. zielone dachy znajdą się m.in. na klatkach wychodzących z parkingu oraz na wiacie na rowery.

To pilotażowy projekt budowy parkingów podziemnych pod boiskami szkolnymi, które będą rewitalizowane. Samochody parkujące na warszawskich ulicach i placach zajmują dużą część przestrzeni publicznej. Utrudnia to jej przekształcanie i poprawę warunków ruchu pieszego, rowerowego oraz funkcjonowania komunikacji miejskiej. Budowa parkingów miejskich ma m.in. pomóc w oddawaniu przestrzeni mieszkańcom, zajmowanej dotychczas przez samochody w rejonach ulic dotkniętych „przeparkowaniem”. Miasto będzie dążyło do stopniowej zmiany sposobu parkowania. Pozostawianie samochodów na chodnikach zostanie zastąpione wykorzystaniem pasów postojowych i zatok, a także parkingów wydzielonych. Parkingi podziemne będą elementem tych zmian. Umożliwią one nadawanie ulicom i placom tradycyjnych funkcji społecznych, kulturowych, czy estetycznych. Ich różnorodność będzie kształtować wizerunek Warszawy. Podniesie także jej atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną.

Dodatkowych informacji udziela:
Michał Grobelny
Specjalista ds. kontaktów z mediami
Dział Prasowy, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
tel.: +48 22 45 94 275
tel. kom.: +48 502 745 961
e-mail: m.grobelny@ztm.waw.pl