Seminarium „Wsparcie polskich przedsiębiorców w rozwoju ich ekspansji zagranicznej oraz działalności eksportowej”

Dodane przez: | 26 lutego 2018

Seminarium "Wsparcie dla eksportu - akredytywa eksportowa"

Przyjęta przez Radę Ministrów (luty 2017) „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR), zwyczajowo zwana Plan Morawieckiego, jest kluczowym dokumentem w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej Jednym z głównych podmiotów dla realizacji tej Strategii są Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polski Fundusz Rozwoju, które w ramach swojej działalności zapewniają wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw na arenie krajowej i międzynarodowej.

Przedsiębiorców zainteresowanych możliwością skorzystania z tej formy wsparcia Państwa, w rozwoju ich działalności gospodarczej, a szczególnie aktywności proeksportowej, zapraszamy na seminarium organizowane przez Bank Gospodarki Krajowej i Warszawską Izbą Gospodarczą oraz Forum Izba Gospodarczych Województwa Mazowieckiego.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału on-line:
http://wig.szef.co/formularze/akredytacja/

 • TERMIN: 13 marca 2018 r.
 • MIEJSCE: Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa
 • ORGANIZATORZY: Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawska Izba Gospodarcza, Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego.

PLAN

 • 10.00-10.30 – Rejestracja uczestników
 • 10.30 – Otwarcie spotkania
  Przedstawiciel Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • 10.45-11.15 – Temat: „Sytuacja makroekonomiczna Kraju, ze szczególnym uwzględnieniem prognoz dla eksporterów”
  Prelegent: Mateusz Walewski – Dyrektor Biura Badań i Analiz BGK
 • 11.20-11.50 – Temat: „Współfinansowanie inwestycji przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej”
  Prelegent: Zbigniew Głuchowski – Dyrektor Departamentu Zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej PFRTFI
 • 12.00-12.30 -Temat: „Instrumenty finansowe bezpośredniego wsparcia ekspansji zagranicznej”
  Prelegent: Jarosław Trwoga – Ekspert w Departamencie Finansowania Strukturalnego, Biurze Transakcji Zagranicznych BGK
 • 12.30-12.45 – Przerwa kawowa
 • 12.45-13.30 – Temat: „Finansowanie handlu zagranicznego jako uzupełnienie luki rynku bankowego w Polsce”
  Prelegent: Anna Gorczyca – Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej BGK
 • 13.45-14.30 – Temat: „Praktyczne Aspekty zastosowania produktów skarbowych zabezpieczających ryzyko kursowe”
  Prelegent: Michał Tomczyk – Dyrektor Departamentu Rynków Finansowych i Sprzedaży BGK
 • 14.45 – Podsumowanie
  Przedstawiciele BGK i Warszawskiej Izby Gospodarczej
 • 14.50-16.00 – Lunch

PATRONATY

 • Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych – KIiOG
 • European Consortium of Chambers and Economic Organizations – ECCEO – Europejskie Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych
 • Magazyn TTG Wiadomości Gospodarcze
 • Radio Kolor