Zaproszenia do nowej edycji Konkursu Polska Nagroda Jakości

Dodane przez: | 21 lutego 2018

Polska Nagroda Jakości

XXIV edycja konkursu Polska Nagroda Jakości

Koncepcja Polskiej Nagrody Jakości jest oparta na Modelu Znakomitości EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością). Model ten to kryteria nowoczesnej, światowej koncepcji zarządzania organizacją – Total Quality Management (TQM). W Polsce ta koncepcja została nazwana „Zarządzanie przez Jakość” – ZPJ.

Od początku ustanowienia tej nagrody cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno przedsiębiorców jak i organizacji samorządowych i publicznych.

Polska Nagroda Jakości ma za zadanie promowania nowoczesnych metod zarządzania, które pozwolą naszym organizacjom osiągać sukces na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wręczenie nagród nastąpi, jak co roku, w listopadzie 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

XII edycja konkursu Znakomity Przywódca

Model „Znakomite Przywództwo” to jakościowe zasady dla Menadżerów – Liderów, którzy stosując je są zdolni prowadzić organizację do nowych wyzwań i osiągać wraz z załogą wyróżniające się wyniki.

Znakomite Przywództwo, czyli realizacja przywództwa, to ustalanie celów i kierunków rozwoju organizacji, wspieranie ich realizacji oraz kontrola uzyskiwanych efektów.

Celem Modelu „Znakomite Przywództwo” jest wdrażanie zasad, które pomogą tworzeniu oraz promowaniu w Polsce wybitnych Menadżerów – Liderów – świata nauki, praktyki, polityki i masmediów, którzy swoją codzienną pracą będą przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz będą wdrażać i upowszechniać nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniać się do poprawy jakości życia polskich obywateli.

IX edycja konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania

Model „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania” to jakościowe zasady dla Pełnomocników, którzy stosując je są zdolni doskonalić systemy zarządzania i osiągać wraz z kierownictwem i załogą wyróżniające się wyniki.

Znakomite Pełnomocnictwo, czyli realizacja przywództwa w zarządzaniu systemami jakości, to ustalanie celów i kierunków rozwoju systemów zarządzania, wspieranie ich realizacji oraz kontrola uzyskiwanych efektów.

Celem Modelu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania” jest wdrażanie zasad, które pomogą doskonaleniu oraz promowaniu w Polsce wybitnych Liderów tych systemów, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz wdrażają i upowszechniają w swoich organizacjach nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniają się do poprawy jakości działalności organizacji.

Pliki do pobrania:

Więcej informacji: www.pnj.pl