Setki tysięcy miejsc pracy zniknie: Tarcza do poprawki

Dodane przez: | 31 marca 2020

„Tarcza” w obecnym stanie nie zapobiegnie upadłości firm i utracie miejsc pracy przez setki tysięcy pracowników. Przystępujemy do pracy nad propozycją zapisów, które muszą znaleźć się w jak najszybszej nowelizacji ustawy – publikujemy apel Krajowej Izby Gospodarczej zachęcający przedsiębiorców do składania postulatów gospodarczych.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

W uchwalonej w sobotę przez Sejm RP tzw. Tarczy Antykryzysowej nie uwzględniono zasadniczych postulatów polskich przedsiębiorców. „Tarcza” w obecnym stanie nie zapobiegnie upadłości firm i utracie miejsc pracy przez setki tysięcy pracowników. Możemy się niestety spodziewać, że w najbliższym czasie, i tak trudna sytuacja wielu firm i ich pracowników stanie się wręcz krytyczna. Z przykrością obserwuję dezynwolturę władzy w kwestiach w zasadniczych dla funkcjonowania gospodarki. Skutki takiego podejścia będą odczuwalne przez wiele lat. Dlatego, natychmiast przystępujemy do pracy nad propozycją zapisów, które muszą znaleźć się w jak najszybszej nowelizacji ustawy.

Ponownie zwracam się do Was o uwagi i propozycje, które są dla nas cennymi wskazówkami w formułowaniu gospodarczych postulatów. Znajomość poszczególnych branż i specyfiki każdej z nich jest Waszą domeną, a z naszej strony deklaruję gotowość naszych ekspertów i stworzenie stanowiska obejmującego, w możliwie najwyższym stopniu, sytuację wszystkich przedsiębiorców. Sytuacja jest dynamiczna i już dziś media przywołują apel, który wystosowała Rada Przedsiębiorczości, w której składzie jesteśmy: https://www.pb.pl/juz-szykuja-nowa-tarcze-antykryzysowa-98683.

Uwagi proszę przesyłajcie bezpośrednio do naszego Głównego Ekonomisty Piotra Soroczyńskiego (psoroczynski@kig.pl), który wraz ze swoim zespołem wykonuje dla nas wszystkich wielką merytoryczną pracę.

Przekazuję także apel KIGEiT o udział w ankiecie, która ma zebrać niezbędne dane o zmianach w poziomie zatrudnienia, bezrobocia, o przestojach i ich przyczynach, o nastrojach przedsiębiorców oraz inwestorów zarówno w kraju jak i za granicą (https://kigeit.org.pl/2020/03/30/apel-kigeit-o-udzial-w-ankiecie-o-sytuacji-przedsiebiorstw-w-czasach-covid-19/). To pozwoli oszacować dynamikę oraz kierunki zmian. Na tej podstawie będziemy mogli na bieżąco informować rząd i Komisję Europejską o potrzebach i problemach oraz proponować rozwiązania.

Życzę wszystkim dużo zdrowia. Dbajcie o siebie i swoich Bliskich.

Andrzej Arendarski