Fundusze unijne – jak uniknąć strat. Zobacz, co zmienia specustawa

Dodane przez: | 1 kwietnia 2020

Unia Europejska

Rada Ministrów przyjęła tzw. specustawę funduszową. Jej celem jest ułatwienie prowadzenia i rozliczania przedsięwzięć finansowanych przez Unię Europejską w sytuacji gospodarczych zawirowań spowodowanych pandemią koronawirusa.

Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ustawa ma dać większą elastyczność beneficjentom, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych. Po drugie, dostępne fundusze mają zostać ukierunkowane na zwalczanie epidemii koronawirusa i ograniczanie jej niepożądanych skutków dla gospodarki.

Projekt ustawy przewiduje między innymi możliwość uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii. Nowe przepisy wydłużą terminy składania wniosków w konkursach oraz terminy uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach. Możliwe też będzie wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności.

Proponowane przepisy dają także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów. W przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie ich „zza biurka”, będzie można je zawiesić. Przewidziana jest również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji. Uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.
Ponadto projektowane przepisy dają także możliwość „zdalnej” oceny wniosków o dofinansowanie.

źródło: MFiPR