Siła kobiet

Dodane przez: | 9 marca 2020

Aneta Goliat, burmistrz gminy i miasta Żuromin

Rozmowa z Anetą Goliat, burmistrzem gminy i miasta Żuromin, organizatorką konferencji pt. Rola kobiety w życiu społecznym i zawodowym.

Jaka jest dziś rola kobiet w życiu społecznym i zawodowym?
Kobiety na każdym polu życia codziennego wnoszą cenne wartości: ciepło, zrozumienie, empatię, odpowiedzialność oraz cierpliwość. Jest to ważne i pomocne zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym. Jako burmistrz Żuromin wiem, że w naszej przestrzeni jest wiele kobiet, które takie wartości zaszczepiają w obszarze aktywności zawodowych.

Dlaczego takie spotkania są ważne?
Dzięki takim spotkaniom mamy możliwość wymiany doświadczeń. Pokazujemy, że nie jesteśmy gorsze od mężczyzn. Jesteśmy dobrze wykształcone i bardzo zaangażowane w powierzane obowiązki. Pełnimy różne role a mamy przecież niejednokrotnie więcej zadań. Na spotkaniach poznajemy kobiety, które czują się zrealizowane zarówno zawodowo, jak i rodzinnie. Chcemy aby kobiety czerpały od siebie inspiracje i nawzajem się wspierały w dążeniu do celu i samorealizacji. Mieszkanki gminy Żuromin zasługują na zaangażowanie w dialog nt. roli kobiet, mają o tym wiele do powiedzenia. Jako burmistrz jestem z tego bardzo dumna i dlatego chcę stwarzać odpowiednie narzędzia do prowadzenia takiej dyskusji.

Jakich rezultatów spodziewa się Pani po tej konferencji?
Mam nadzieję, że po tej konferencji kobiety wzmocniły wiarę we własne siły, i możliwości. Spotkanie to pozwoliło również na integrację społeczną, wymianę doświadczeń oraz poznanie cech i postaw kobiet realizujących się w różnych dziedzinach życia: biznesie, organizacjach pozarządowych czy samorządzie. To cenne doświadczenie i na pewno będziemy kontynuować takie spotkania.

Jaką rolę w kształtowaniu kultury lokalnej pełnią Koła Gospodyń Wiejskich?
Koła Gospodyń Wiejskich łączą pokolenia, kultywują tradycję, integrują środowisko lokalne a także inicjują imprezy kulturalno-oświatowe. To bardzo ważna grupa, która powinna zaszczepiać u innych kobietach chęć do wspólnej pracy. W naszych działaniach możemy bazować na doświadczeniach Kół Gospodyń Wiejskich, to one wypracowały najlepszy model społecznej aktywizacji i integracji kobiet. Bardzo się cieszę że na terenie Gminy mamy tak wiele kobiet zaangażowanych w to środowisko.

Czy Gmina Żuromin będzie podejmowała działania na rzecz aktywizacji kobiet?
Tak poprzez organizowanie konferencji, seminariów czy imprez kulturowych z udziałem m.in. Koła Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych.

Rola kobiety w naszym społeczeństwie ulega ewolucji. Zmienia się nie tylko sposób postrzegania kobiet w biznesie. Pojawia się coraz więcej przebojowych i przedsiębiorczych pań, zwiększają się także nasze możliwości. Coraz więcej kobiet decyduje się na własną działalność gospodarczą, rośnie liczba firm, gdzie zarobki są uwarunkowane wykształceniem i doświadczeniem, a nie płcią. I chociaż nadal pokutują krzywdzące stereotypy dotyczące kobiet, na szczęście słabną ich zasięgi.

Dzieje się tak między innymi dzięki właśnie takim spotkaniom, jak konferencja w Żurominie. Wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie czy czerpanie z wzorców, niejednokrotnie są motorem do zmiany, inspiracją i kołem zamachowym w aktywizacji kobiet w różnych obszarach życia, nie tylko zawodowego.

Naszą siła jest edukacja. Nie bójmy poruszanie ważnych tematów, zwłaszcza tych trudnych. Najważniejsze, by czuć się dobrze z faktu bycia kobietą. Bo jak już same staniemy się silne, będzie nam łatwiej egzekwować swoje prawa, a tą siłą będziemy mogły zarażać inne kobiety.

ISiR, KK