Wakacje minęły MIGiem

Dodane przez: | 1 lipca 2017

To hasło konkursu fotograficznego do udziału w którym serdecznie zapraszamy !

Wybierz 3 najfajniejsze – Twoim zdaniem – zdjęcia z wakacji, wywołaj w formacie A4, wymyśl własne logo/pseudonim/znak rozpoznawczy, umieść je na odwrocie każdego zdjęcia, załącz małą kopertę z tym samym logo w której podaj swoje dane: imię i nazwisko, adres, kontakt tel. oraz mailowy, zapakuj razem i dostarcz do biura Mazowieckiej Izby Gospodarczej do 15 września do godz. 15.00 (możesz przesłać też pocztą, liczy się wtedy data stempla pocztowego).

Ogłoszenie wyników przez Komisję Konkursową nastąpi do końca września; atrakcyjne nagrody zapewnione.

źródło: Mazowiecka Izba Gospodarcza