Wizyta Komisji Wolności Obywatelskich PE w Polsce

Dodane przez: | 18 września 2018

W środę posłowie Komisji Wolności Obywatelskich udadzą się do Polski, aby ocenić stan zagrożenia dla rządów prawa i podstawowych wartości UE. Konferencja prasowa odbędzie się w piątek 21 września o godzinie 12.45 w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Delegacja parlamentarna spotka się z przedstawicielami polskiego rządu i wymiaru sprawiedliwości, rzecznikiem praw obywatelskich oraz innych organów, organizacji i zainteresowanych stron w celu zapoznania się z aktualnym stanem państwa prawnego w Polsce. Planowane są też spotkania z przedstawicielami mediów i działaczami organizacji praw kobiet.

Delegacja udaje się do Polski się w czasie, gdy trwają konsultacje na temat rządów prawa między Radą do Spraw Ogólnych UE a władzami polskimi. Rozpoczęły się one w czerwcu na podstawie art. 7.1. traktatu UE. Jest to pierwszy przypadek zastosowania tej procedury w odniesieniu do państwa członkowskiego.

Konferencja prasowa

W piątek 21 września od 12:45 do 13:30 odbędzie się konferencja prasowa szefa delegacji i przewodniczącego parlamentarnej komisji Wolności Obywatelskich Claude’a Moraesa w siedzibie BiuraParlamentu Europejskiego, w Polsce, ulica Jasna 14/16 a, 00-041 Warszawa. Dziennikarzy prosimy o akredytowanie się za pośrednictwem strony internetowej.

Kontekst

W marcu Parlament Europejski poparł propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zastosowania art. 7 ust. 1 Traktatu UE i wezwał rządy państw UE do szybkiego ustalenia, czy występuje w Polsce poważne zagrożenie naruszenia unijnych wartości. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, Parlament oczkuje od Rady propozycji rozwiązania zaistniałej sytuacji.

W rezolucji przyjętej w listopadzie 2017 r. posłowie podkreślili potrzebę regularnego monitorowania sytuacji w Polsce w celu ochrony wartości UE, o których mowa w art. 2 Traktatu: demokracji, podstawowych praw obywatelskich i rządów prawa.

Komisja Wolności Obywatelskich podjęła 24 maja decyzję o zorganizowaniu misji do Polski, w skład której wejdą przewodniczący i sprawozdawcy z grup politycznych. Konkluzje delegacji po wizycie w Polsce będą mogły być wykorzystane jako element ewentualnego sprawozdania okresowego.

Lista członków delegacji:

  • Claude Moraes (S&D, Wielka Brytania), przewodniczący delegacji.
  • Nathalie Griesbeck (ALDE, Fancja).
  • Valdemar Tomaševski (EKR, Litwa).
  • Judith Sargentini(Greens/EFA, Holandia)
  • Frank Engel (EPL, Luksemburg).
  • Nicolas Bay (ENF, Fancja)
  • Barbara Spinelli (GUE/NGL,Wlochy)
  • Joëlle Bergeron (EFDD, Francja)