XIV Ogólnopolski Kongres Smart City – założenia i perspektywy

Dodane przez: | 5 marca 2018

XIV Ogólnopolski Kongres Smart City – założenia i perspektywy odbędzie się 10 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Jest to już XIV edycja Kongresu SMART, którego nadrzędnym celem jest edukowanie i promowanie idei inteligentnych miast, stworzenie platformy do dyskusji z lokalnymi władzami oraz przedsiębiorcami, przedstawienie najnowszych rozwiązań technologicznych dla miast na rynku oraz przekazanie informacji na temat możliwości finansowania wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas Kongresu odbędzie się debata otwierająca, dotycząca wdrażania rozwiązań Smart Cities – doświadczeń polskich i zagranicznych; ponadto poprowadzone będą trzy panele dyskusyjne: na temat nowych technologii, inteligentnego wykorzystania energii, transportu ekologicznego oraz infrastruktury.

Inteligentny rozwój miast to jedna z najciekawszych koncepcji rozwoju, realizowana obecnie we wszystkich regionach, które chcą być określane mianem nowoczesnych. Polskie aglomeracje również starają się podążać za tą ideą, aby rozwijać się zgodnie z najlepszymi standardami. Dla mieszkańców oznacza to poprawę jakości życia, lepszą organizację administracji publicznej, oszczędności pieniędzy i czasu. Dzięki wdrażaniu idei smart city możliwe są rozwój infrastruktury i ochrona środowiska – postęp pozwala na ograniczenie eksploatacji surowców, rozsądne korzystanie z zasobów naturalnych, ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Wszystko to składa się na większy komfort życia, wydajniejsze funkcjonowanie m.in. gospodarki, energetyki czy transportu.

REJESTRACJA

Więcej informacji: http://successpoint.pl/smart-2018-warszawa