Z okazji 30 lat wolności gospodarczych wniosek o ustanowienie 4 czerwca świętem państwowym

Dodane przez: | 4 czerwca 2019

30 lat wolności

4 czerwca 1989 roku w wyniku częściowo wolnych wyborów nasze społeczeństwo zadecydowało o przyszłości kraju. Wybory te są uznawane za moment przełomowy dla procesu przemian politycznych w Polsce. Zapoczątkowały zdecydowane przyspieszenie transformacji ustrojowej, w tym gospodarczej.

W historii państwa i narodu polskiego jest niewiele wydarzeń, w konsekwencji których nastąpiłyby tak istotne, wręcz epokowe zmiany. Na skutek aktu sprzed 30 lat dzisiaj około 3 milionów podmiotów prowadzi różnoraką działalność gospodarczą. Stanowi to niezaprzeczalny dowód o skali tychże zmian i odniesionym sukcesie. To właśnie środowiska gospodarcze (obok samorządu terytorialnego) miały największy udział, przez ostatnie 30 lat w kształtowaniu nowoczesnego wymiaru Polski.

Bez historycznych wydarzeń zapoczątkowanych wyborami 4 czerwca 1989 roku nie byłoby szans na uruchomienie potencjału naszych firm. Udowodniliśmy Europie i światu, iż możemy mieć własną drogę rozwojową i wnieść istotny wkład w budowę lepszej rzeczywistości. Można się różnić w ocenie tempa rozwoju i podejmowanych poszczególnych decyzji. Jednak warto jest podkreślać to wspólne osiągnięcie sprzed lat, w coraz bardziej podzielonym społeczeństwie.

Dlatego też Warszawska Izba Gospodarcza zwraca się do wszystkich środowisk samorządu gospodarczego, izb, stowarzyszeń, organizacji gospodarczych o podjęcie wspólnych działań mających na celu ustanowienie 4 czerwca świętem państwowym.

Nie oznacza to wcale, ze występujemy z koncepcją kolejnego dnia wolnego od pracy. Chodzi nam o docenienie codziennych, użytecznych działań podmiotów gospodarczych wpływających na rozwój Rzeczpospolitej. Jak twierdził Stanisław Staszic: „Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez pracę staje się obywatelem użytecznym”.

Zarząd Warszawskiej Izby Gospodarczej:
Karol Dobrowolski
Katarzyna Kaczmarska
Ada Kostrz-Kostecka
Marek Traczyk
Bogusław Zalewski