Zaproszenie na seminarium „Znak Towarowy. Nowe możliwości i zakres ochrony”

Dodane przez: | 6 czerwca 2019

Znak towarowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium pt.: „Znaki towarowe. Nowe możliwości i zakres ochrony”.

Termin: 12 czerwca 2019 r.
Miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świetojerska 9, 00-236 Warszawa (aula B na parterze)

Jeśli chcesz skutecznie egzekwować prawa do Twojego znaku towarowego musisz zapewnić mu właściwą ochronę prawną. Gdy posługujesz się określoną, fantazyjną nazwą, zgłoś ją w odpowiednim urzędzie jako słowny znak towarowy. W przypadku gdy nazwa ta zaopatrzona jest w oryginalną grafikę, można uzyskać ochronę na znak słowno-graficzny. W pewnych przypadkach jest możliwe również uzyskanie ochrony na znaki przestrzenne jak również innego rodzaju znaki, np. pojedyncza litera, cyfra, kolor czy dźwięk. Wszystko zależy przede wszystkim od tego czy nadają się one do odróżniania towarów lub usług Twojego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorców. Nowe możliwości w tym zakresie powstały w związku z nowelizacją z dnia 20 lutego 2019 r., która weszła w życie w dniu 16 marca 2019 r., ustawy Prawo własności przemysłowej wynikającą z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Kolejnym krokiem powinno być ustalenie jakim terytorium jest zainteresowana Twoja firma. Jeśli działasz tylko lokalnie, w Polsce, wystarczy ochrona krajowa w Urzędzie Patentowym RP. Możesz ją uzyskać na 10 lat już od 890 PLN. Po upływie tego okresu ochronę tą można przedłużać na kolejne okresy 10-letnie. Od niedawna nie trzeba już składać żadnego wniosku o przedłużenie ochrony. Wystarczy jedynie w odpowiednim okresie wnieść odpowiednią opłatę. W przypadku gdy eksportujesz swoje towary lub świadczysz usługi również w innych krajach Unii Europejskiej, warto zastrzec swój znak towarowy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który mieści się w Alicante, Hiszpania. Za pomocą jednego zgłoszenia uzyskujesz wtedy ochronę na całym terytorium UE w cenie od 850 EUR. Tak jak w Polsce ochronę tą uzyskuje się początkowo na 10 lat z możliwością przedłużania jej na następne okresy 10-letnie. Gdy Twoja firma działa również poza Unią Europejską, działając za pośrednictwem polskiego pełnomocnika, np. rzecznika patentowego, możesz zgłosić swój znak do ochrony w państwach, które należą do tak zwanego Związku Madryckiego. Obecnie jest to już ponad 100 państw. Koszty rejestracji międzynarodowej zależą od różnych czynników, a głównie od tego ile krajów wybierzesz i które to będą kraje.

Po zastrzeżeniu znaku towarowego uzyskuje się wyłączne prawo do posługiwania się tym znakiem na terytorium na którym wnioskowano o ochronę. Ponadto, można już stosować już symbol w pobliżu znaku towarowego. Już samo zastosowanie tego symbolu działa odstraszająco na potencjalnych naruszycieli, którzy doskonale zdają sobie sprawę, że w tej sytuacji będzie Ci łatwiej wyegzekwować ochronę prawną.

Seminarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM

09:30 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 10:30 Projekt 6.2.1 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

10:30 14:00 Znaki towarowe. Nowe możliwości i zakres ochrony.
Pani Monika Kowalczyk, rzecznik patentowy z kancelarii prawno-patentowej IPR POINT

14:00 14:30 Konsultacje

* Przewidziana została przerwa kawowa oraz poczęstunek

Ważne: Firmy zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres e-mail: proeksport@armsa.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 czerwca 2019 r. o godzinie 9:00

Kontakt:
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel. +48 22 566 47 82
proeksport@armsa.pl
www.coie.armsa.pl

foto: Getty Images