Dofinansowanie udziału w targach dla firm – GoToBrand

Dodane przez: | 27 lutego 2018

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła drugi etap konkursu na dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3. POIR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw .  Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, w tym udziału w targach, które objęte zostały programem.

Braliśmy udział w konsultacjach oraz spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, gdzie wspólnie dyskutowaliśmy nad wyborem rynków i imprez targowych uwzględnionych w programie „Go to Brand”.  Liczba imprez dofinansowanych w programie została ostatecznie ustalona i na liście znalazły się  następujące branże oraz targi (link aktywny):

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Acuarius Consulting oferują Państwu kompleksową lub częściową obsługę udziału w programie:

  • przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie
  • kompleksową realizacje targów, misji gospodarczych (wraz z obsługa organizacyjno-logistyczną) szkoleń czy usług doradczych
  • rozlicznie projektu

Kolejny już nabór wniosków w ramach podziałania 3.3.3. rozpocznie się  4 kwietnia i potrwa do 8 maja br.O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. W poprzednich edycjach naboru, ilość chętnych kilkakrotnie przekroczyła możliwości programu, zalecamy więc jak najszybsze złożenie wniosków.

Przewidywana intensywność wsparcia wydatków kwalifikowanych związanych z udziałem
w programie w postaci pomocy de minimis wynosi:

  • 60% dla średnich przedsiębiorstw
  • 75% dla małych przedsiębiorstw
  • 80% dla mikroprzedsiębiorstw z województwa mazowieckiego
  • 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw

Dzięki programom promocji, polscy przedsiębiorcy otrzymają narzędzia do ekspansji na rynki pozaunijne, często odległe, kosztowne, ale posiadające duży potencjał importowy.

W załączeniu przesyłamy Państwu pełną ofertę przygotowania wniosków, obsługi targów oraz rozliczeń projektów.