O forum

W 2019 roku przewodnictwo w Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego przejęła Wschodnia Izba Gospodarcza.

Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego powstało w 2005 roku i tworzy je 9 Izb Gospodarczych działających na terenie Mazowsza:

Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego od początku swojej działalności wpływa na porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami zrzeszonymi w organizacjach samorządu gospodarczego, a władzami na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Forum stanowi płaszczyznę do współpracy na rzecz aktywnego rozwoju województwa.