O forum

W roku 2020 prezes Wschodniej Izby Gospodarczej, Zenon Chodowiec, przekazał przewodniczenie Forum Łukaszowi Białczakowi, prezesowi Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej www.radomskibiznes.pl

Izba jest największą organizacją samorządu gospodarczego w regionie południowego Mazowsza, zrzesza ponad 110 firm, z których 80% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Działania Izby ukierunkowane są głównie na ochronę interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, reprezentowanie środowiska gospodarczego w stosunku do władz administracyjnych oraz kształtowanie polityki gospodarczej regionu. Izba konsultuje i opiniuje rozwiązania prawne oraz uczestniczy w zespołach opiniujących strategie rozwoju i inne dokumenty istotne dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego powstało w 2005 roku i tworzy je 9 Izb Gospodarczych działających na terenie Mazowsza:

Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego od początku swojej działalności wpływa na porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami zrzeszonymi w organizacjach samorządu gospodarczego, a władzami na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Forum stanowi płaszczyznę do współpracy na rzecz aktywnego rozwoju województwa.