Obchody 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich we Lwowie

Dodane przez: | 25 września 2019

Obchody 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich we LwowieDo Lwowa na Ukrainie przenoszą się zapoczątkowane w kwietniu 2019 r. podczas III Kongresu Elektryków Polskich obchody 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Ich kulminacją był XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP w czerwcu br. na Politechnice Warszawskiej.

W dniach 26 – 28 września 2019 r. pod Honorowym Patronatem Ambasad Ukrainy w Polsce i Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie odbędą się uroczystości, w ramach których na Politechnice Lwowskiej zorganizowane będzie sympozjum naukowe pt. „Tradycje elektryki w Ośrodku Lwowskim oraz propozycje współpracy elektryków polskich i ukraińskich”. Lwów był jednym z sześciu ośrodków polskiej nauki, gdzie podjęto inicjatywę powołania Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich, przekształconego następnie w Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Organizatorami lwowskiej części obchodów 100-lecia są: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Narodowy Uniwersytet „Lwiwśka Politechnika” oraz organizacja publiczna Związek Naukowo – Techniczny Energetyków i Elektrotechników Ukrainy.

Celami zaś prezentacja dorobku i osiągnięć elektryków polskich i ukraińskich oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych; popularyzacja sylwetek uczonych i działaczy którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój nauki, techniki, szkolnictwa i przemysłu w zakresie elektryki; a także budowa płaszczyzny współpracy elektryków polskich i ukraińskich w trzech środowiskach: naukowym, gospodarczym i stowarzyszeniowym.

Część pierwsza sympozjum poświęcona będzie rozwojowi elektrotechniki, szkolnictwa i działalności stowarzyszeniowej w ośrodku lwowskim w latach 1919 – 2019. Część druga – kierunkom współpracy elektryków polskich i ukraińskich w sferze gospodarczej, naukowo-dydaktycznej i stowarzyszeniowej.

Oczywiście w programie nie zabraknie także wizyty w ważnych miejscach związanych z wybitnymi postaciami polskiej elektryki, w tym na cmentarzu Łyczakowskim, gdzie spoczywa wielu współtwórców SEP. Ważnym punktem programu będą koleżeńskie spotkania członków bliźniaczych, dobrze ze sobą współpracujących Stowarzyszeń, a także uroczysty koncert podczas którego wykonane zostaną utwory kompozytorów ukraińskich i polskich.