Przeczytaj, zanim zapłacisz za energię

Dodane przez: | 25 lipca 2019

Licznik prądu

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

  • mikro przedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),
  • szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej),
  • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  • jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),
  • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, które były stosowane 30 czerwca 2018 roku.

Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy złożyć do dnia 27 lipca 2019 r. oświadczenie, które potwierdzi, że spełniają Państwo wymagany status odbiorcy końcowego.

Natomiast zgodnie z nowymi przepisami za I półrocze 2019 r. „średnie” firmy będą miały korygowane ceny energii. Za II półrocze 2019 r. „średni” przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dopłatę do każdej zakupionej (i zużytej w II połowie 2019 r.) ilości energii w ramach dozwolonej pomocy de minimis (200 000 EURO w okresie 3 lat kalendarzowych). Wnioski o udzielenie pomocy de minimis będą składane w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. W chwili obecnej formularz wniosku i zasady ubiegania się o dofinansowanie nie zostały jednak jeszcze określone, gdyż nie zatwierdzono stosownego rozporządzenia wykonawczego. Składanie wniosków stanie się zatem możliwe dopiero po ustaleniu właściwej procedury.

Podsumowując – jeśli są Państwo mikro lub małym przedsiębiorcą i do dnia 27 lipca 2019r. nie prześlą Państwo do sprzedawcy energii wspomnianego oświadczenia, to nie będą mogli Państwo skorzystać z możliwości utrzymania niższych cen energii.

Średni przedsiębiorcy nie składają tego oświadczenia, ale będą mogli starać się o pomoc de minimis.

foto: Pixabay