Najwięcej bezrobotnych na Warmii i Mazurach

Dodane przez: | 6 września 2018

Bezrobocie

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,8 proc.; to najniższy wskaźnik, odnotowany w tym miesiącu od 1991 r. – podało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Dane opierają się na szacunkach resortu. Według nich, bezrobocie w sierpniu spadło w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 pkt. proc. Liczba bezrobotnych w sierpniu wyniosła 959,5 tys. i w porównaniu z lipcem spadła o 2,2 tys. osób tj. o 0,2 proc. To o 176,6 tys. osób mniej niż przed rokiem (spadek o 15,5 proc.).

W sierpniu tego roku stopa bezrobocia była o 1,2 punktu procentowego niższa niż rok temu. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w sierpniu wyniosła 129,3 tys.

W sierpniu spadek stopy bezrobocia (o 0,1 punktu procentowego) odnotowano w dwóch województwach: kujawsko-pomorskim i łódzkim. W 13 województwach natężenie bezrobocia w stosunku do lipca nie zmieniło się; w województwie pomorskim wskaźnik bezrobocia wzrósł o 0,1 punktu procentowego. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 3,3 proc.) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa – w woj. warmińsko-mazurskim (9,9 proc.).

źródło: MRPiPS
foto: Getty Images